- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

mẹ tôi!tặng mẹ Phạm Kim SenIMG_1742

trong ký ức tôi, 
Mẹ là người hùng. 
với những đêm nồng mùi súng 
với những ngày đầy bom đạn 
với chiếc xe hồng thập tự trắng 
với không gian đẫm máu 
với hai miền Nam Bắc ngăn cách 
với hàng hàng lớp lớp thây ma 
với những đêm dài lửa đỏ  
đó là nữ anh hào quân nhân!

IMG_1743Ảnh chụp Bà Phạm Kim Sen, đã phục vụ trong hội Hồng Thập Tự và Trung Tâm Tiếp Huyết tại các chiến trường miền Nam Việt Nam đến tận những ngày cuối tháng 4, 1975.

Tranh “Mẹ Tôi” (4/2018) của Đàm Thuý Ngọc


bài đã đăng của Đàm Thuý Ngọc