Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 26/3-1/4/2018: nghệ sĩ Lisa Lee

IMG_2514

“One Nation Under Gun” (Một Quốc Gia Dưới Sự Che Chở của Súng) của Lisa Lee- 2016- triển lãm WOCA
Thứ bảy vừa qua, 25 tháng 3 là ngày học sinh xuống đường tham dự cuộc diễn hành cho quyền sống “March for Our Lives” tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các thành phố lớn trong toàn quốc, ước tính tổng cộng hơn một triệu người. Đây là phong trào quy mô nhất từ trước đến nay do nạn nhân những cuộc tàn sát bằng súng trong trường học và những nơi công cộng phát động để đòi hỏi việc cải tổ luật về súng đạn. Tựa đề tác phẩm “One Nation Under Gun” gợi liên tưởng đến cụm từ “one nation under God” trong  lời tuyên thệ trung thành với tổ quốc Hoa Kỳ, mang ý châm biếm tính đạo đức giả cũng như sự phi lý hiện hành   (“I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.” – Tôi xin thề  trung thành với quốc kỳ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và với chính thể Cộng Hoà tượng trưng bằng lá cờ này là một Quốc Gia bất khả phân, tự do công lý cho toàn dân dưới sự che chở của Thương Đế).

Văn Xuôi:
”Tục Tảo Hôn và Đa Phu ở Nepal”- Ký sự của Trịnh Thanh Thuỷ
”Formula 409®”- trích đoạn tiểu thuyết của Đặng Thơ Thơ

Dịch Thuật:
”Thị Trường Suy Thoái”- truyện ngắn của B.J Novak/ Đăng Thư chuyển ngữ
“Thư của Susan Sontag gởi Borges”/ Thường Quán chuyển ngữ

Phỏng Vấn:
”Da Màu và Tin Tặc”- Trần Doãn Nho thực hiện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)