- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

phù chú mùa xuân

 

 

 

mùa hở hang. nhìn
con mắt ngọ đăm chiêu
những tàng cây chúi nhủi. đất
kẻ nách bồng mọc lá đùm
thường trực ngày qua như thế bầy sóc đứng
nguội lỗ hang
ngửa tay xin ăn rì rầm khúc nhạc kể
có thể nào ra đi? trọn gói nổi chìm
mây xóc nách và biển dằn sóng
bảo hành chiếc nạng rừng
trèo cây xuân thống núi

mỗi một năm băng gài thân kìn kìn
mũi kim thời tiết khâu chằn đụp xương văn
bài thơ bươi trong tuyết
dù có trắng như
cũng không sáng gập đài gương xanh chàm
bong bóng phập phồng thở héo
buồng hôi

biến chứng là khi não sọ phân trần
mạch dâng than phiền đột quỵ
ngơ ngáo ba hồi
bắt đầu tập đánh vần. lại chữ
ọ i è . . . i . . . i . . . gầy thư
ngón tay run bẩy thần kinh
gõ nhầm lân lý

hãy liệm đốt chân nhang dài
châm cứu miền âm thoại

 
28.4.2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn