- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

dịch vong

 

 

 

                đọc Bashô với Vũ Hoàng Thư / Nguyễn Xuân Thiệp

 
vang vọng mãi đàng xa tích lũy một trận huyền hồ ếch nhái
uềnh oàng giao lộ
đi trong mùa cú tợp sương mưa
những con đường làng giao thoa màu đất nhẵn nhụi
uốn éo binh thần
vẻ uy nghi một ngôi đền giả tạo
lóe tàn trong ánh chớp
xung táng qua đại hồ thâm niên vực ngàn
chuồi xuống sự phấn kích của rừng thông
vực dậy thâm sơn cùng cốc
mở cửa thời gian lắng đọng
uà ra bọn người lú
chong đèn những đôi tai nghễnh ngãng
con chốt nằm đâu bên kia đồi ngoạn cảnh
sông lắng tù
gộp ảnh.  và thây ung tuổi tràng tiền cấm cố
vũng xoáy của lục trình
hố mắt đen
giải giao hồn lao lý

[về đâu nhơn vật ngùi ngùi]

 

17.nov.17

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn