Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 15-21/1/2018: nghệ sĩ Vương Ngọc Minh

ngay bien dong

ngày biển yên – tháng 1/ 2018- sơn dầu trên toan – 36x 48 in. 

Biên Khảo:
”Nguyễn Trãi: Bề Tôi Của Bốn Dòng Vua” (5 kỳ)- nghiên cứu/biên khảo của Lê Tư

Sáng tác:
”Yến và Judith”- truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc
”Bốn Ký Sự Ngắn”- truyện ngắn của Nguyễn Đạt

Phỏng vấn:
”Nguyễn Thị Minh Ngọc và Cải Lương Dẫy Chết” – (kỳ 3) Trịnh Thanh Thuỷ thực hiện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)