- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

black & white #2

 

 

 

không có gì đáng ngạc nhiên những người da ĐEN mang họ TRẮNG
chỉ là sự biến đổi khí hậu toàn cầu
khi tôi cảm thấy lạnh
nghĩa là tôi đang nóng
chiếc lò lửa băng sơn úp chụp
từng cơn bạo dâm

thiện chí làm điều ác
thôi thúc bởi sự ngu xuẩn cầu toàn
tất cả vũ trụ đều tương đối*
những hòn đá lăn
da màu
và cái chết

 
14 sept. 2017
*Albert Einstein, thuyết tương đối rộng
 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn