- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trịnh Y Thư: tập thơ ‘Phế tích của ảo ảnh’

 

 TYT-PheTichCuaAoAnh-Bia

Phế tích của ảo ảnh
thơ Trịnh Y Thư

VĂN HỌC Press xuất bản 2017
150 trang
Tranh bìa: Nguyễn Đình Thuần
Phụ bản: Thái Tuấn, Đinh Cường,
Nguyên Khai, Hoàng Xuân Sơn

 

Tập thơ đầu tay của một người viết văn, làm thơ, phê bình
và dịch văn chương từ thập niên 1980

Cũng chứa đựng một số bài tác giả làm từ thuở mới viết, gọi là để
gom lại “chứng tích một thời tập tễnh dệt mộng thơ ca”

 

Liên lạc với tác giả:
trinhythu2000@yahoo.com
www.trinhythu.wordpress.com

>>> SÁCH CÓ BÁN QUA AMAZON <<<

 

 

.

bài đã đăng của Trịnh Y Thư