- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tội ở chỗ riết rồi

 

 

 

1.

làm thơ nhiều. tưởng bở
riết rồi
con chữ tịch súc tích
chừng như nghịch thường
nhường dòng văn xuôi
ưu thế

 

2.

rừng vàng. tham tàn càn quét
biển bạc. bắt nạt, nín khe
không dè cháu con bỏ học
có đỗ đại học
mảnh bằng đợi không
ruộng, ba vụ/năm
thiếu hụt
xưởng, bán rẻ công
nhục miếng ăn

 

3.

hội thượng đỉnh đà nẵng
cựu thù nhắc
quật cường độc lập việt nam xưa
mũ cối xanh ngơ ngác
dép râu lạc đường nhờ cậy
ấy quên cái thế dựa dẫm
từng bảo rằng mỹ xâm lược

 

4.

nơi chúng ta sống ngoài chọn lựa
kẻ thì khiến thuận theo
người thì nhắc tự lập
đại cường dòm dõ
mưu thế
nhược nước loay hoay tự cường
tự hào chông chênh thế đổ

 

5.

riết rồi
thơ lép vế
công vắt chữ không cô đọng
liệt vòng phụ hợ
đăng, tợ như hoa lá cành văn học
biết mai, mơ còn nhớ
thơ, trang trọng mấy trang đầu tập san
chớ bây giờ ai nhớ thơ

 

6.

mượn thế, giành cho được
yêu nước
bần cố nông trước chứng tỏ
uy quyền giàu có chết bỏ bần nông
hồi nào là bạn tâm đồng
(riết rồi)
lý thông lân lấn
biển đông thẩn thờ

 

11/11/2017

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung