Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 20-27/11/2017: nghệ sĩ Gerald Clarke Jr.

continuum_basket-_flora_by_gerald_clarke_jr_750

Continuum Basket Flora (quẩn thể rổ thực vật) trong loạt tác phẩm “Basket” của  Gerald Clarke Jr.

Gerald Clarke Jr. thuộc bộ lạc da đỏ Cahuilla trong vùng núi hạt Riverside, California. Trong loạt tác phẩm mang tên “Basket,” ông dùng những lon bia và lon nước ngọt ép lại và quấn vào nhau để tạo nên “cái rổ”  vĩ đại này. Đây là cách để vinh danh truyền thống đan giỏ nhiều thế kỷ của bộ lạc Cahuilla, và cũng là cách nhắc khéo về những vấn đề mà dân bộ lạc hiện nay đang phải đương đầu, trong đó có chứng nghiện rượu và bệnh tiểu đường.

Biên Khảo:
”Đi Xa Hơn Balzac- Chỗ Đứng Ít Được Ghi Nhận của Vũ Trọng Phụng trong Văn Chương Hậu Thuộc Địa”- tiểu luận của Trần Thiện Huy 
“Nốt Nhạc Trương Chi”- nhận định của Trần Vũ

Sáng Tác:
”Chỗ Trọ Trong Rừng Chuối”- truyện ngắn kỳ 3 và 4 của Trần Vũ

Dịch Thuật:
”Tình Cảm Xung Đột Vào Lễ Tạ Ơn”(Feeling Conflicted On Thanksgiving) – ký của Nguyễn Thành Việt/ Đinh Từ Thức chuyển ngữ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)