Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 13-19/11/2017: nghệ sĩ Paulina Đàm

The Writer's Ghost

The Writer’s Ghost (Hồn Ma của Một Nhà Văn) 2017 – acrylic on canvas – 18 X 24

Sáng tác:
“Chỗ Trọ Trong Rừng Chuối”(kỳ 2)- truyện ngắn 4 kỳ của Trần Vũ

Biên Khảo:
”Quà”- Nhận định của Nguyễn Nhân Trí


Chuyên đề Phùng Nguyễn:

(Nhân ngày giỗ thứ hai của nhà văn Phùng Nguyễn)
”Cua”- truyện ngắn Phùng Nguyễn
”Đêm Oakland. Câu Hỏi”- truyện ngắn Phùng Nguyễn
”Ngày Oakton. Câu Trả Lời”- tiểu luận của Đinh Từ Bích Thuý

Sinh Hoạt Nghệ Thuật:
Triển lãm Nhóm Sankofa với sự tham dự của Paulina Đàm, Shirley Harris, Nancy Villere, Bill Fisher, Sue Cong, Shari Mildon, Will Taylor, vv…
tại Showcase Gallery & Artshop – South Coast Plaza Village
15 tháng 11 – 3 tháng 12/2017
Reception: 18 tháng 11, từ 5-7 giờ tối
(xem Đó Đây để biết thêm chi tiết)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)