- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài thơ bên đường

 

 

 

Trại L M X quái quỷ gì
Nàng gầy như nỗi xót xa
Bọn tâm thần lú lẫn gì
Giọt sương đêm trên lá
Sáng nay tôi chờ đợi một người
Bước rất nhẹ.

Tôi uống cà-phê
Quán nhỏ bên kia đường trải nhựa
Lánh trại điên khùng quái quỷ kia.

Nàng đi qua từ bao giờ
Bàn ghế không bày tỏ
Tôi uống cà-phê
Tôi uống một ngày bắt đầu
Tim loạn nhịp không giây phút ngừng nghỉ.

Nàng đã đi qua
Tôi ngồi uống cà-phê
Bụng rỗng và chút tiền trong túi
Và quyển thơ Ginsberg tôi mang liền kề.

Cửa hàng tạp hóa
Bên kia đường trải nhựa
Nàng đứng như đợi chờ
Dáng gầy
Một bài thơ
Trang sách tôi vừa mở.

  
Cuối IX-2017, ở một nơi để nhớ&quên.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt