- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

sinh huý

 

 

 

           G. từng khúc ruột

 
rồi đến hoài nghi trong bụng mẹ
mây bay lởn vởn gió tru gào
có ai biết được mầu an thế
đẻ ở lâm bồn sinh ở vai

vì đâu quang gánh nên tàn tạ
sinh ra sinh ra loạn giặc rồi
một bứt tao nôi cùng bẻ gióng
sóng giũ thai nhi một bụm trời

cầm tay vọc đất nhoài thân tạo
lớn lên lớn lên kiềm ba sinh
một đoản nhau khô cùm nhớ sót
nằm mớ ân sâu huyết nhục tình

ôi biển là sông bờ huỷ ngạn
ngắn ở tóc chờ thương sợi mai
trường thanh không hú mà khe lãnh
hòn đá thiên thêu nhẵn nhụi mài

rồi vẫn hoài nghi trưa đứng bóng
còn ở đêm thâu gục ánh đèn
một hòn than lửa ngờ tro ấm
cửa lạnh âm hồn khúc thế gian

 
tháng 9 năm 2017

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn