- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

vỉa hè của Adam-Eva

DP-ViaHeAdam

(Ảnh: Internet)

Không có những vỉa hè để lang thang
cũng không có những chén tàu hủ gừng quảy dạo
nhưng chúng ta vẫn luôn phải canh chừng
gãy chân vỡ sọ bất cứ khi nào
khi bước xuống đường

Ai cũng biết
số chết dù nằm trong sáu tấm cũng chết
huống chi mốt vỉa hè
chỉ để răn đe?!

Dẫu vậy
một an toàn nào đó vẫn phải tồn tại
trong thế giới bắt đầu hiên diện từ hai người
như ngụ ngôn Adam-Eva đã minh định.

.

bài đã đăng của Đinh Phương