- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nướng. cùng trây ♦ tế độ

 

 

 

nướng.  cùng trây

 

xuống.  nằm nữa, ngủ.  nửa
đi
cái thân.  vóc,tạnh
thần kỳ vụt        bay
ôiôi        khoảng cách khô,gầy
níu lại.  cứng.  níu cuồng say
nhiệt tình
để-mỗi-phút-giây-có-mình
thực.  khe khé
mộng tôn vinh.  lửa
bào

 
18 mai 2017

 

 

 

tế độ

 

cứ kíu lấy mình.  đàn ông
nghìn năm khoa tán.  mặn.  nồng
thất thân
bây giờ xương.  cách.  đột rần
đau xiêu, vẹo.  tới
bàn cân lệch ngàm
cố như mình còn xuân.  ham
vui với bồ tượng
ngoài am.  miếu, còn
thì-mình-là-cái-cỏn-con
rú rì hít thở
với bòn rút
thân

 
21 mai 2017

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn