Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ành nghệ thuật tuần lễ 18-24/9/2017: nghệ sĩ Cynthia Law

 

Grey Sky Child

Tác phẩm cắt dán “Đứa Trẻ Bầu Trời Màu Xám” có thể “đọc” như một truyện chớp, không hẳn do kích cỡ, mà ở độ tinh vi từng chi tiết nhỏ, ở câu chuyện nó muốn chúng ta nghe, ở tính thơ giữa những mảnh giấy màu, ở điều nằm bên dưới bề mặt. Nó gợi cho chúng ta nỗi vui thích khi thoạt nhìn, và cảm giác vướng vất khó hiểu sau lần nhìn đầu tiên.

Cynthia Law nói về tác phẩm như sau:
“Đứa Trẻ Bầu Trời Màu Xám” mang tính chất hồn nhiên trong đó. Chỉ khi thực hiện xong một tác phẩm tôi mới biết phải đặt tựa đề như thế nào. “Bầu Trời Xám” gợi nhớ đến một đứa trẻ ngây thơ đi tìm kiếm hạnh phúc giữa những trở ngại và thách thức bủa vây trên đường đời.”

("Gray Sky Child" has an innocent quality to it. I never knew what title to give to my piece till I finished it. "Gray Sky" reminds me of a young human being who naturally seeks for happiness but there’s a blanket of obstacles that makes life very challenging) – Cynthia Law)

Cắt dán – giấy màu – 2.5 x 3.5 in.

Biên khảo:
“Sinh Nhật”- nhận định của Nguyễn Nhân Trí

Sáng tác:
“Ruồi”- truyện ngắn của Hoàng Chính
“Lầu Hoàng Hạc”- tạp văn của Lê Nguyên

 
Chuyên đề truyện chớp/ truyện thử nghiệm
”Bài Giảng Ở Tịnh Xá X” của Tiểu Thư
“Những Mảnh Vụn” của Aleksandar Hemon/ Lê Đình Nhất Lang chuyển ngữ 
Những Truyện Ngắn của Shizuka Ijuin / Hoàng Long chuyển ngữ

Mở đầu với “Bài Giảng ở Tịnh Xá”- một thừ nghiệm  thành công về hình thức/kỹ thuật chớp, Da Màu sẽ lần lượt giới thiệu những thử nghiệm khác như tweet fiction, docu-fiction, và những truyện chớp của các tác giả Trần Mộng Tú, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Ngu Yên, Tru Sa, Lê Anh Hoài, Trần Băng Khuê, Như Quỳnh dePrelle, Nguyễn Nhân Trí, Thu Phong, Trần Hạ Tháp, Nguyễn Thanh Hiện, Cung Tích Biền, Trần Vũ, Đặng Thơ Thơ, … và nhiều dịch phẩm khác.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)