Trang chính » Chuyên Đề, Sáng Tác, Truyện Chớp Email bài này

truyện chớp sáu chữ chân ướt chân ráo (tiếp theo)

 

LTS: Dự án “Hồi Ký DI Dân”, với sự hợp tác của  đài truyền hình ABC,  cho ra đời tuyển tập những truyện chớp “Sáu Chữ Chân Ướt Chân Ráo” (Six Words Fresh Off The Boat) viết về đề tài di dân. Người viết là những sinh viên, người tỵ nạn, chính trị gia, diễn viên, nhà văn, người tranh đấu cho nhân quyền, vv…  Từ Chimimanda Ngozie Adichie, Junot Diaz cho đến Madeleine Albright, những kinh nghiệm của người di dân được chưng cất và cô đặc thành những chớp 6 chữ đầy sức nén.

David Henry Hwang:

Tạo một nước Mỹ như Cha muốn

(Building the America of Dad’s dream)

 

 

Amy Chua:

Tiếng Anh ngọng là dấu-hiệu can-đảm

(Foreign accent, a sign of bravery)

Hanni Gorenz Finaro

Không còn phải nói thì-thầm nữa. 

(I nolonger needed to whisper)

 

Naki Akrobettoe:

Ở Mỹ rồi mới thành Da-Đen

(Now in America, I become Black)

 

Wai Chim:

Đời cha bập-bềnh, đời con bay-bổng

(A father swims, a daughter soars)

 

Jayden Gino Price:

Trên nguyên-tắc, ông già Nô-en là di-dân quốc-tế bất-hợp-pháp

(Technically, Santa’s an international illegal immigrant)

 

Ariana Huffington:

Anh-Hùng-Ca Hy-Lạp trên đất Mỹ

(Another Greek Odyssey thriving in America)

bài đã đăng của Nhiều tác giả

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)