- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

họ cũng là lớp bột hư ảo

Picture411-1-1

nơi đây: im vắng, cafe, hoa sắp chết, rượu, sách, nhạc, giấy, bút, những bức dang dở và màu mè lặng ngắt: cùng với cuộc sống đẹp, mùi hương nơi này không bao giờ quên nổi.

6pm.hanoi.

bài đã đăng của Nguyễn Thúy Hằng