- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sáng nay, ashbery

 

 

 

Lúc bước vào
bầu không khí nóng ẩm cây xăng
57 gã thơ cười cười bảo điệu
nghệ này lắm khi tao chỉ muốn
lên núi, hoa vàng không
biết có thấy
nhưng được mấy cái sông
mây quàng qua núi
nhìn từa tựa tấm khăn tang
cho lão thơ vừa bỏ đi
xứ xa.

Bước trở lại
từ bầu khí quyển lạnh
qua cánh cổng trời quản bạ
đâu viết đấy từ kinh bắc
lên việt bắc
gã thơ tự vẽ mình
qua một tấm gương
tồi.

bài đã đăng của vi lãng