- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

bài thơ càm ràm này, bạn chỉ cần tựa 2 chữ "dở hơi" là đủ, cám ơn!

 

 

 

bán thân bất toại thì không đúng, bởi
hắn vẫn làm việc bằng hai tay
đi bằng hai chân
thở bằng hai lá phổi, và suy nghĩ
bằng hai bán cầu não
nhưng trong một tai nạn không giống như những tai nạn thường thấy
hắn đã bị hỏng mất nửa cuộc đời
sống bằng nửa cuộc đời còn lại
tật nguyền và luôn cảm thấy thiếu sót một cái gì đó
trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như
chiếc xe hơi bị hư cái đèn bên trái nên thường lấn lề phải cho chắc ăn
đóm thuốc tàn thiếu cái gạt tàn nên thường nhảy bừa xuống đất
lêu lổng
con đường vắng thiếu cái dáng phang ngang bửa củi lưu linh lưu địa bất cần đời
hay ngó quanh quất cả hai chiều xuôi ngược, thường là
để băng qu(á) đường, tuy vậy
hắn vẫn không hề có cảm giác nặng nề là đang phải cưu mang
một nửa cuộc đời kia đã hư hỏng
mặc dù lắm lúc hắn đã không thể cất lên nổi đôi chân
để bước đi
dẫu đường đi có đoạn bằng phẳng trơn tru không cần vượt sông vẫn qua được bên kia bờ, chẳng cần chờ đèn xanh hắn vẫn băng qua được bên kia đường, chưa húp chén cháo lú mà hắn vẫn vượt qua được cầu nại hà, thoát kiếp này để tiếp tục sống ở kiếp khác, chuyện đó như thế nào thì hắn chẳng màng tìm hiểu, hậu tính.

mặc dù lắm lúc hắn đã không thể gượng mình ngồi dậy được
nhưng sức nặng đang ghìm hắn xuống
không phải là nửa cuộc đời hư hỏng
cũng không phải là sự mệt mỏi
khi phải cưu mang nửa cuộc đời hư hỏng, bởi
hắn hoàn toàn không có cảm giác là đang cưu mang nó
hay bất cứ thứ gì khác
vô ích vô dụng vô tích sự, chỉ là vô hình nhưng vẫn luôn biết nó có ở bên cạnh một nửa cuộc đời còn lại, luôn có mặt luôn hiện hữu như thể luôn nhắc chừng cho hắn biết, ý thức được cái nửa cuộc đời của hắn đang có, đừng nên đánh mất nửa cuộc đời còn lại, dẫu không phải là lỗi của hắn, nhưng nếu hắn lơ đễnh thì cái chuyện bị mất vẫn có thể xảy ra, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu.

chỉ là vì hắn bị mang tiếng là lưng chừng là nửa vời
kể từ khi hắn viết bài thơ nửa vời, và được chọn đăng
trên một trang mạng thơ văn, như một bài thơ có tính cách sáng tạo
một thứ dở hơi, ương gàn nửa chừng đứt cuộc gẫy gánh chẳng biết nói chi.

nhắc lại,
bán thân bất toại thì không đúng, nhưng
làm việc gì hắn cũng làm phân nửa
hút thuốc nửa điếu
uống cà phê nửa ly
nhậu nhẹt nửa bàn
đấu cờ nửa cược
vân vân và vân vân
chỉ một điều duy nhất hắn đã và đang làm trọn vẹn
là những bài thơ phản động
phản động đến nơi đến chốn
phản động tận xương máu
phản động tận nguồn gốc
phản động đầy câu độ
phản động từ buổi ban đầu gầy độ
từ độ thất tán đến độ lưu lạc
từ độ hồ hởi đến độ cù cưa
túm lại là phản động gần hết
nửa cuộc đời

à, thì ra đó chính là tai nạn
làm hư hỏng nửa cuộc đời, của hắn
mèn!

bài đã đăng của HHiếu