- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chuyện về cái bóng

 

 

 

hắn có cái bóng
bị lừa đi ở đợ
ngày xưa đâu có vậy
nghèo thì nghèo. cực chẳng đã
mới để con đi ở đợ

hắn đương cầm trịch
quyền hành một cõi
có ai tin. anh em hắn bỏ nhà đi
bên bờ kia, người ta vớt
thì ra, với hắn có cùng quốc tịch

tánh cả nể, sợ xích mích
người nhà bị đàn anh hiếp đáp
vẫn không rục rịch
đến nỗi, đất ông bà bị kè, xích xén
hắn cũng làm thinh

hắn có cái bóng
từng ở hầm ở hố, kể khổ
giờ, ăn sung mặc sướng. ở thành phố
cơ ngơi va sụp đổ. sợ chứ
cứ vá víu. đầu sở mình ngô

hắn có cái bóng thần tượng
lị rồi, mà phải bảo trì, đánh bóng
dựa vào để sống còn
kẻ dưới tay có nước ngóng
sống dập dềnh. sóng xô

hắn coi cái bóng anh em thù địch
chực đổ nghịch công lao
vô đạo. đạp ngã bóng anh hào
đâu biết tự giảo cái bóng mình
chẳng phải bằng dao

 
09/06/2017

bài đã đăng của Viên Dung