Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 10-16/7/2017- nghệ sĩ Paulina Đàm

 

 

IMG_0433

The Lake (2017) – acrylic on canvas của Paulina Đàm trong triển lãm tại WOCA (Warehouse of Contemporary Art) vào tháng 6 /2017. 
Sưu tập của Nathan Rocco

 

 

Biên khảo:
“Như Chiếc Rìu Đập Vỡ Mặt Băng” (Tựa cho tuyển tập Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại) của Bùi Vĩnh Phúc

Sáng tác:
”Tiểu thuyết Đấng Sơ Sinh”- truyện ngắn của Hồng Hoang
”Công Việc”- truyện chớp của Đoàn Minh Hằng

Dịch thuật:
”Khi Hồi Ký Kết Tựu Những Kẽ Hở Của Thơ” (“What Memoir Can Do That Poetry Can’t”) – tiểu luận của Tracy Smith/ Đinh Từ Bích Thuý chuyển ngữ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)