- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

cổ ngoạn

 

 

 

rửa một tầng ngôn náo động
bên này tồn đọng bên kia
hứng.  ôm đời vù chong chóng
hùng anh tận tuyệt không ngờ

lớn dậy đêm đen huyền chú
khắc cạn bùa hương dung thao
cánh áo bủa thời lấp lú
mòng quay đầm trạch lộ gào

dải đẹp nào đeo trăng bóng
vàng hoe tóc đới ngoạn mù
cỏ non truyền thần ngọc tuý
mắt lục huyền gợn như thu

chen dưới lồ ồ bạch tạng
róc rách tê tỉ non ngàn
khe mộng mớm dồn sương trắng
tuyết trùm đất mật bình khang

đá cứng thử mềm như lưỡi
lan trần đau nư vết răng
tóc buông khải tình lang chạ
tà dương rù quyến mặt bằng

 
12/2011

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn