- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

biểu tượng * những con sông đánh mất linh hồn

 

 

 

biểu tượng

 

tôi tin căn phòng trống hoác          cơn mưa rào
một từ          ngắn
thoát ra từ miệng          ngân nga
bất tận

cánh cửa chớp
mở ra / đóng sập lại

đó là ngữ pháp         một cách giải thích khác
về sự sinh sôi
& huỷ diệt

mảnh đất màu mỡ
của trí tưởng tượng

hay một thắng lợi vượt ngoài khuôn khổ

cũng như nói
lá là một phần của thân thể
& thân thể của lá   

tính bất đối xứng
của một cái nhìn       

 

 

 

những con sông đánh mất linh hồn

 

tôi biết những
con sông
 
tự đánh
mất mình

trước khi tìm
thấy biển

những con sông
đánh mất

linh hồn
trước khi đèn

bật sáng
ở vĩ tuyến

mười bảy
tôi chạm khẽ

lên vết thương
chưa thành sẹo

nghe một con sông
đang hồi sinh

bài đã đăng của Vũ Thành Sơn