- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 15-20/5/2017: hoạ sĩ Alice Neel

 

mother-and-child-havana

1926 Mother and Child, Havana- Oil on Canvas- 26 x 18 inches / 66 x 45.7 cm
Private Collection

 

Biên Khảo:
”Cung Trầm Tưởng: Sự Thăng Hoa”- nhận định/ giới thiệu tác giả của Nguyễn Đức Tùng
”Song Tử: Tràn Đầy Nghịch Lý”- giới thiệu tác phẩm của Nguyễn Thị Thanh Lưu

Sáng tác:
"Bãi Biển Nơi Kia"- truyện ngắn Nguyễn Đạt
"Một Ngày Của Cười"- truyện chớp Như Quỳnh dePrelle
"Theo Bàn Chân Đứa Bé Inca"- ký của Nguyễn Minh
Bờ Bên Kia– Chương 13: Dặm Đường Truy Sát- tiểu thuyết Lưu Thuỷ Hương

Chủ đề Mẹ:
“Thiếp Trong Khung Cửa” của Trùng Dương