- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Huyết Âm Tụng

Tặng Nguyễn Lương Vỵ

phuban5

 

Ẩn trong máu là lời gào lớn
Thấm xương da tóc ớn mày môi
Âm vang đã mất mạng rồi
Còn Phương Ý rưng xác trôi tuyệt mù
Đâu vội giục gì trăng sớm lu
Đầu xanh sớm bạc lửa lên mù
Hỡi ơi đau cả Âm và Huyết
Tan hết trần gian mộng chớm gù
Tiếng gù gào ở trong âm dội
Ta dẫn nhau về chỗ lội kiếp sau
Dẫu đi vào chớp chiêm bao
Choàng con mắt, chớp mi mao một kỳ
Chờ đâu kịp cuộc chia ly biệt
Sương mù kia khóc thét nguồn cơn
Âm ơi huyết ở cuối nguồn
Đau còn vọng chút oán hờn Người-Ma
Ma hay Người còn cà rỡn đó
Tử hay Sinh so đọ mải mê
Hồn lên tới đỉnh vầng Khuê
Mù mịt Thiên lao lấp nẻo về
Huyết ơi hãy rán thêm lần nữa
Âm ơi rống mãi vẫn đau tê!!!…

12.2008

Phụ bản: Đinh Cường

bài đã đăng của Nguyễn Tôn Nhan