- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thất * vzụ mùa

 

thất

cứ tới số 7 là vấp ngã

lăn chiên[g] đổ đèn
lồm cồm.  dậy
ngã sao dậy
tối không ra sáng
bồn cầu dzích dzắc
ống tiền liệt
nhỏ
giọt
khắc tinh tồ tồ
cười tồ tồ
ăn tồ tồ
đi đứng tồ tồ
sự vụ tí tách
bít
hai đầu tộng bộng
thất là.  mất
vận chó
vần bôi mặt vè
bắt đầu kiến trận
li ti
đu bám đường
và máu
và mỡ thu hồi
trong ống nghiệm
tu tập bàn chân
ngón chân
thở phong cầm
rượu
bia
tràn huyết thống

 

vzụ mùa

thần thánh gì
mày thanh xuân
tao con gái
ghế bà giác hơi
cẩm tú
thậm thụt cây thông nòng
động hoa nhài
liếng thoắng
cậu
mợ
và khứa
khứa lão đâu nhiều thế
hoang vzu rậm rật
tràn lấp mọi tuyến đường
xa hoa nô lệ
kết thúc
một
vụ mùa

 
21 tháng tư 2017

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn