- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chuyện của nư buồn

 

có nói cũng bằng không
chuyện của những chung lòng
bất lực

khởi đầu từ dạo mất thành. uất ức
những thường tình bày không thực
đổ mực lan tràn trớ trêu

buồn lên nư. từ cuộc mưa tiêu điều
mưa đồng điệu lệnh phát quang
cả miền từng mở mang. thất thế

mưa thắng thế. tinh thần phương nam ướt sũng
chèm nhẹp xác thân. danh liệt
vét kiệt, đến nỗi thở không ra hơi

không ánh sáng nào lọt qua mưa ngu muội
người chỉ có nước mò mù bưng bít
ngoắc ngoải

những bài hát nghe lén dưới hầm
tới hồi mưa, loa hô hào cấm
trong nhà chiếm được lại nghe hà rầm

bằng những trận mưa lao đao
bắt người hứng không phải đạo
chẳng tự trời, mà lãnh đạo trêu ngươi

mưa, mấy mươi năm, chưa tạnh
ướt niềm mơ ngoảnh trời xanh
ướt mỗi lòng, dầm bất hạnh cưu mang

mưa dai, vai đầy vấn nạn
dần dà chẳng ai than van
hở ra, gậy gộc bắt quàng hành thân

 
26/04/2017

bài đã đăng của Viên Dung