- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

café diem

coffeeshop-in-amsterdam

Ở một nước tân thời hậu Xuân Thu có tên nọ không tiền, không nhà, một ngày đẹp trời nhẩn nhơ vào phố Tàu. Đi qua quán cà-phê vỉa hè bên cạnh hàng cháo lòng, hứng khởi, hắn đề xướng chân lý của đám vô sản bụng rỗng:

Carpe diem, café diem và … đỉm sấm.

(Diễn dịch: Không có gì quý hơn độc lập và tự do.)

 

Đinh Từ Bích Thúy

bài đã đăng của Đinh Từ Bích Thúy