- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sinh nhật tháng Tư

 

Grace-Cossinton-Smith_The-Window_1956_thumb

 

 

 

          

Gởi chị Trương Gia Vy
           & nhớ anh Nguyễn Xuân Hoàng

Hôm mà trời nắng tháng Tư
gió biển vào, nắng nôi quá thể
và một chiếc nôi
để ở cơi hiên
Hôm mà chàng tới, đi hết mấy con đường Phượng nửa chừng hiền từ
mà giờ mình mới nhận ra
Rồi thì chàng nói một câu gì hay lắm kia
mà mình không thể nhớ
Cũng vì trận gió
Hôm ấy chắc là sinh nhật mình
chắc vậy nữa
nhưng chỉ có những cánh rừng
và bãi cát gió chạy lên da trở trăn chút gì
và một ngọn đồi
về sau
là nhớ
Vì có tới hai chiếc đầu
trong gió
Chắc vậy
Hôm ấy là ngày đầu tháng Tư

ở một nơi

 

*  Grace Cossington Smith, The Window (1956)

bài đã đăng của Thường Quán