Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

cooking * rù rù dây kéo

cooking

        cò mồi tôi
        bảng đời trưng dụng

nấu nhừ trong chảo rang
có hứng khơi tôi khỏi lửa trù
câu hát nhà trò những tấm thớt
xưa nay ve vản gã đầu bếp
tôi không may lọt vào ẩm thực
của nền nã trường tồn chai đá

một cái lọ        súcsúc
[bất tri kỳ vị]
liếm một chút
béo bổ gì cho cam
tôi chỉ còn chân dung một lão cò thái mỏng
khoán trắng mê mê đằng trời
[lộn cổ xuống ao.  xưa.  mẹ dặn]
ham chơi quên đồng bằng mai phục
hàm chông dưới nước
đòn bẩy trên không
tôi vô phúc lọt xuống hàm ếch
lũ sấu nghiện mồi
hãy xáo giùm
bất kể nước nôi
loại gì

may 9 – 2015

 

rù rù dây kéo

cửa ngỏ tối om sưng biệt lệ
đưa tay sờ một món tóc mai
đêm buồn đơn lẻ con dế gáy
chưa xanh mưa nắng đã hui ngày

kéo màn thiên thể nom vành vạnh
đường mỏi cổ trông xuất hiện người
lũ đom đóm nhỏ mù nhân cách
giọt sáng bần thần ta với ngươi

ngươi với ta cần cù.  lấn.  lướt
bãi cháy nhân văn khốc liệt đời
rút cục chăm rù rù dây kéo
chút nợ oan phiền đã nín hơi

 
tháng 4 – 2017

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)