- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

quốc doanh

thơ Vương Ngọc Minh

 

            tặng phan quỳnh trâm
 

Trong các loài/loài người
thứ chủng loại chịu đau đớn giỏi nhất

Cá nhân tôi
khi đớn đau ưa đâm sầm vào giữa bầy kên kên
hòng cho chúng rút rỉa bớt

Lần này
trên union square
sau bảy ngày tết chịu đựng đớn đau
tôi hệt cơn bão lốc đâm sầm vào giữa bầy bồ câu

Chúng đang chúi đầu
rút rỉa bột của vỏ bọc ngoài chiếc bánh bao

Lạ một điều
chúng không hề hoảng loạn (và
mỗi con bồ câu đều mang khuôn mặt thánh nữ đồng trinh Maria!)
điều đấy đã khiến tôi chùn chân

Suýt đổ/phải gượng hết sức
đứng (trân trối!) ngó lũ bồ câu
đồng thời ngắm khuôn mặt thánh nữ đồng trinh Maria
gió từ biển thổi
thốc/đột nhiên xoắn
cắp lấy đuôi từng con bồ câu bay đi

Ôi chao
từng khuôn mặt thánh nữ đồng trinh maria
ngoái
nhìn tôi “oh yes!”
tất thảy như đồng nói “I’ve been looking everywhere for you
babe!”

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh