- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ghì khuya, khó nói năng

 

người lớn lối
trăng treo bỡ ngỡ
trăng biết ta thân sơ thất sở vì người
động buồn sơ trăng
mênh mang vỡ
ta động then bốn vách
tìm trăng

người lớn lối
hành cơn rõ nặng
ta cúi hờn
rất khó nói năng
ghì khuya thất vọng
chẳng nói rằng
chiêm bao tóc mẹ trắng sầu trăng

bóng núi sông xưa
đành cũng nặng
sao quên dòng mẹ nhắn
lòng thương
dấu chân ngoại tộc
đì chung hưởng
sao người dẫn lối vỡ lòng gương

nghìn xương nhức
thiệt thòi ngất ngưởng
ta ôm trăng
ngóng tuổi yên bình
đau nghe lợi ích riêng
cầu cạnh
lớn lối khuya, quên bóng trời xanh

26/11/2016

bài đã đăng của Viên Dung