- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tiễn "thư gửi bạn ta" hoa thừa âm vang

bạn xưa giờ đã ra tro
ngậm cười chín suối hồ đồ thế nhân
nhớ xưa bạn gan dạ rằng
trời kêu ai dạ tôi thì vẫn không
trời có để lại số phôn
tôi cứ cúp máy làm gì được nhau *
hôm nay bạn đã đi đâu
trời kêu không dạ vẫn lâu không về
tiễn đưa bạn tỉnh cơn mê
cội xưa làng cũ bụi về với mây
bạn vui đi hay ngậm sầu
một đời ngang trái một đời đúng sai
mai này gặp được những ai
chúc bạn sống lại một thời mắt xanh
tiễn đưa học theo người xưa
hoa rơi không tiếng hoa thừa âm vang*

 

tháng 12/2016

nguyễn thị hoàng bắc

_____

*nhại lời tác giả viết trong Thư Gửi Bạn Ta: " trời kêu ai nấy dạ, nhưng tôi thì nhất định không, trời có để message lại, tôi vẫn không check…"

*lạc hoa tương dữ hận, đáo địa nhất vô thanh ( Đường thi Vi Thừa Khánh-Nam Hành Biệt Đệ)

bài đã đăng của Nguyễn Thị Hoàng Bắc

No Comments (Open | Close)

No Comments To "tiễn "thư gửi bạn ta" hoa thừa âm vang"

#1 Comment By nguyễn thị hoàng bắc On 4 January 2017 @ 4:34 pm

Nhiều bạn comment rằng cái parody của tôi không nhại đúng giọng của tác giả TGBT, vậy xin edit 2 câu
“trời có để lại số phone, tôi cứ cúp máy làm gì được nhau”
lại như sau:
“trời có để lại nhắn tin,
tôi không gọi lại làm gì được nhau”
Cám ơn hải nội chư vị quân tử đã góp ý.