- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thuyền rồng

 

đoạt về một mối
nổi vua
một bước quan, khiển đất chùa
hè nhau tước
một thuyền, đua cấu kết

cứ tưởng thiên đàng hương vạn lối
bình hoa chung vạn vỡ thiên sầu
dối gian, hớ giấu
ngầm phương bắc
ngặt sầu chín đoạn biết để đâu?

sóng xô hải đảo đòi cứu mạng
đất lành. tranh, cướp cạn
xá gì, đảo ngập hoang
sực ra, ngã bóng dường tây tạng
bia sử, ghi gì. khép tội oan?

thuyền rồng ngơ ngẩn thiên đàng
nước ngập khoang!
bên kia biển, lầu giương lọng
gốc sát nhân, chứa được không
sa chân ảo mộng. ở, lòng nào yên

bóng hồ huyễn hoặc như kiềng
mộng chung vỡ
từng mảnh riêng
bớ nghìn tham vọng. cứu!
thuyền rồng nghiêng

23/10/2015

bài đã đăng của Viên Dung