- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tụng khúc / Anthem

 

(Nguồn: YouTube)

 

Tụng khúc

 

Tiếng chim đầu ngày
Y như mọi ngày
Vang lên vang
Chim hót vang vang
Đừng chìm
Vào một thời đã qua
Hay chờ điều gì đang ở xa

Kìa chiến tranh
Đâu chỉ diễn ra một lần
Con chim câu thiêng liêng
Sẽ bị bắt thêm một lần
Mua và bán
Và mua nhiều lần
Con chim không bao giờ tự do

Rung lên tiếng những chuông còn ngân
Hãy quên đi hết lễ nghi bổn phận
Có vết nứt bên trong, vết nứt bên trong mọi vật
Qua đó ánh sáng lọt vào

Ta mong những dấu
Những dấu hiện về:
Sự sinh bội bạc
Hôn nhân tiêu tan
Đấy mẫu người góa
Của mỗi chính quyền
Đấy những dấu ban cho chúng ta.

Tôi không thể lao theo
Đám đông không luật lệ
Trong khi kẻ sát nhân trong những chốn cao
Xướng vang lên lời nguyện cầu
Nhưng chúng đã vời một đám mây sấm
Tới trong mù trời
Và chúng sẽ nghe tiếng tôi.

Rung lên tiếng những chuông còn ngân
Hãy quên đi hết lễ nghi bổn phận
Có vết nứt bên trong, vết nứt bên trong mọi vật
Qua đó ánh sáng lọt vào

Anh cứ cộng từng phần
Nhưng anh không có toàn phần
Anh cứ kêu gọi hợp quần
Nhưng tuần hành âm thầm
Mỗi một trái, mỗi một trái tim
Yêu sẽ tìm về
Nhưng như một người tị nạn

Rung lên tiếng những chuông còn ngân
Hãy quên đi hết lễ nghi bổn phận
Có vết nứt bên trong, vết nứt bên trong mọi vật
Qua đó ánh sáng lọt vào

Rung lên tiếng những chuông còn ngân
Hãy quên đi hết lễ nghi bổn phận
Có vết nứt bên trong, vết nứt bên trong mọi vật
Qua đó ánh sáng lọt vào
Qua đó ánh sáng lọt vào
Qua đó ánh sáng lọt vào

 

 

 

Leonard Cohen

Anthem

 

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or what is yet to be.

Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government —
signs for all to see.

I can’t run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they’ve summoned, they’ve summoned up
a thundercloud
and they’re going to hear from me.

Ring the bells that still can ring …

You can add up the parts
but you won’t have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.

bài đã đăng của Leonard Cohen