- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

mắc mớ

 

tơ tóc nào vướng tôi
về đất cũ
thù hất
xô tôi xa mù
thiền nhánh hoa lên vọng cũ
thể nào tôi quên nhớ cũ quê nhà

may mà có em đợi
chỗ thủy chung
qua truông
cấn đời vô dụng
bình minh ngỡ chiều lâm chung
chuyền cành chim hót phù vân mịt mù

đi. mắc mớ chi
sài gòn thất thủ
ở. mắc mớ chi
giả ngu
tiếc lưu ly nửa đời cũ
còn nửa trăm năm lữ thứ nhớ nhà

tuổi thơ. em có thấy
ngã màu phai
mùi hương cũ xảy
ngoài tay
tôi nào đợi nét u hoài
tìm quên chỗ mắc mớ hoài tóc tơ

06/10/2016

bài đã đăng của Viên Dung