- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ngồi chờ vầng trăng trở lại

 

1.

không có con bướm nào đẻ ra con bướm cả
chỉ có sự lăn lộn của khổ đau
tự xé mình
lột xác một thân sâu
bắt đầu từ tiếng khóc
rồi chuyển thành tiếng hát
trong trẻo dần ngày ta đến bên nhau

 

2.

ngồi nhìn vết gai góc trong lòng bàn chân
mà vẽ lại con đường
buổi cõng nhau đi qua đèo qua suối
bao nhiêu chặng rừng
bao nhiêu lần ghét
để mà thương

 

3.

gõ vào thinh không mà chờ tiếng vọng
cửa biển mở ra
buổi chiều dậy sóng
cửa núi mở ra
ban mai gió lộng
người mở lòng ra như một lần hóa bướm
bay thao thiết giữa trời rồi quay lại thân sâu

 

4.

ta vẫn còn ngồi đây mà chờ nhau
phía sau biển
một vầng trăng đúng hẹn
ừ có thể
mùa này trăng không đến
sau mây mù vẫn rạng một vầng trăng
bất luận trong mắt người tròn khuyết

 

5.

ta vẫn ngồi đây và chờ em
ngày mai trời sẽ trong
con sâu nhỏ sẽ thêm lần hóa bướm
thêm một lần đẹp trong mắt nhau
ta với chiều
chờ một giấc mơ thôi
ta cõng nhau qua suối qua đồi

bài đã đăng của Trần Thiên Thị