- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ý gì đâu?

Clouds_01

Gởi tấm hình rồi bỗng hết ý, và đâm nghĩ. Về chỗ hết ý. Ý tưởng, ý chí, ý muốn, và hình dung ai đó đùa đùa ba chữ "ý gì đâu" mà không biết là có dấu chấm than hay dấu hỏi sau ba chữ. Nền trời mấy bữa nay chiều xanh cỡ mặt trời sắp lặn có ba ngôi sao nằm thành một cụm trên đầu thành phố xa xa. Ba ngôi sao bất thường nằm như một điềm triệu. Thường phía ấy ngó lắm cũng chỉ một Kim Tinh, ta gọi là Sao Hôm thôi. Kim Tinh qua đầu sáng thành Sao Mai nằm trôi dạt phía dãy núi. Nên để đó như một hình tượng bí mật hay nên tra vấn? Nên thơ ca hay nên khoa học? Cuối cùng thì dung hòa: khoa học mà không tác hại gì đến thơ cả. Gõ Google "three stars Western sky Melbourne" thì ra báo cáo thiên văn về sự treo giăng ba ông giữa trời gồm ngoài Kim Tinh là đặc biệt về đầu hướng Tây của mắt nhìn kia có cả Sao Hỏa và Sao Thổ. Sao Thổ /Saturn chứ không phải là Jupiter, hành tinh đã thôi thúc Mozart viết khúc giao hưởng 41. “You’re a little dull/ My dear Pompeo/The ways of the world/Go study them”. Khúc giao hưởng cuối cùng của Mozart, biến tấu reo vui trên nền nhạc của hai anh em Michael và Joseph Haydn. Jupiter/Sao Mộc bây giờ nằm đâu trên nền trời?

Trời đất, những vì sao, và âm nhạc, và chữ. Có gì đứng yên chăng? Trăng nữa, lúc này nằm đâu? Chiều đã lên tới tận chỗ phai nhòa. Câu thơ của Lê Đạt:

“Trăng Ba Vì
                  sao đổi
                           chữ thiên di"

Cái gì cũng đi nhanh qua, lẽ biến đổi của sự vật. Trong chữ "thiên di" có lẽ trời.

“Mi là nhỏ khờ/Em Pom-pê-ô thương ơi/Thiên di thế giới/ Đi học đổi dời thế giới, đi thôi!”

bài đã đăng của Thường Quán