- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

sao nằm dưới biển * mùa hè ở cữ

sao nằm dưới biển

đêm lạnh cẳng một con đò
những chiếc quạt trần lúp xúp chạy tới
hỏi thăm về cái nóng lưng trần
làm sao anh biết được
nguồn thuỷ điện dẫn về đâu
khi mỏ than vẫn đời đời lem luốc
lùm đước chết khô giữa cánh đồng ganh tỵ
những đồng tiền du khách ném qua cửa sổ
hồi cố con đường tị nạn
một chút mây xanh đã hóa vàng
khi tuổi thiều rớm lệ
năm nào đi về vùng biển
anh cũng cố nặn vài câu thơ chiếu lệ
như ngọn triều âm
rập ràng
hoang phế

Santa Clara, 15 juin 2016

 

mùa hè ở cữ

chiếc quần sọt màu nước biển
hứng mưa lưng tròng
mùa dưa chín bổ đôi quả dọc
môi háp thạch biền
đừng chắt lưỡi
đêm chờ nung nấu
hàm vôi đen

tóc mỏng như lá diều
phất phơ bơi ngày        hạ chí
con phố đuông mùi chân hỏa diệm
mài nhám công trường
hình xâm đầy.  lá cẩm
vài mắt xích nơi cổ bắp đùi
vỏ tróc ngoài giới hạn
sợi lông đen nhánh
hẹn hò.  mũi
hấp hiu ghế lũ ruồi xanh
bu tràn lon bia nguội
bập bập
mùa lửa tắt rừng cháy
hơi bưng phía đông nam vườn cẩm lệ
một ngụm dông
một ngụm hè
tuổi rù rù họng khói

27 tháng 5/2016

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn