- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

miền cao * nhìn xuyên * biên sắc

 

miền cao

những kẻ viết có nguy cơ bị lách
khi đồn điền cao su úng mủ
hoa cà phê nở trong nách thuộc địa
chủ quyền loi ngoi
bọn tự tại bao giờ cũng thung dung
nhìn lũ ngạnh đồi xoi thủng tim núi
núi ỉm bặt tiếng ca
khi hoa ban trồi lên đầu súng
cao nguyên mà anh đã thở
mòn ngầm sức tuyển sương
làm sao nhìn nhõi chút má hồng
cô em từng e lệ
trên luống chiều mây ủ cánh
cam địa một thời ngọt bước khách du
một lùm hoa nhàn tản
mín hương chìm trong bóng sao
miền cao miền cao ải đày
con đèo rũ điên tóc
cười ngặt nghẽo

 

nhìn xuyên

nghiêng nghiêng phương vị cao
chân kiễng theo tuồng
sợi dây rẽ quành thửa xuống
ruộng bằm nương dâu
tôi vẫn thắc mắc một điều
không hiểu sao rơm rạ chết hoang liêu
giữa một cánh đồng lúa thẫm

 

biên sắc

phòng thay đồ vắng tanh mùa gặt
tôi muốn tìm em hạt nước hanh mù
nơi thớ vải
vàng hò hẹn mầu xanh đợi chờ
bây giờ chỉ nhìn lại chỏm mây trắng buồn
của một ngày mũi neo thả lỏng

 

năm tháng sáu/2016

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn