Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 30/5-5/6/2016- bưu thiếp từ Blue Mountains (ảnh Nguyễn Đức Nguyên)

 

 

 

20160526-NN2P6185.

Bưu thiếp thứ hai : Hy vọng thời tiết tốt hơn ở những nơi khác… ngày mai ở rặng núi xanh này… trời sẽ lại thế, gió và rét…  (Hope the weather is better elsewhere … as tomorrow here in the Blue Mountains/Sydney … will be more of the same, windy and cold …Cheerio)- Nguyễn Đức Nguyên

Biên Khảo:
”Dương Nghiễm Mậu và Mê Lộ của Ngưới Anh Hùng”- tiểu luận của Liễu Trương
"Từ truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch, trở lại một số cái khó của văn học"- tùy luận của Đỗ Quyên

Sáng Tác 
Kẻ Lạ trên thiên đường– tiểu thuyết của Lê Thị Thấm Vân

Phỏng Vấn
”Nói Chuyện với Tru Sa về Ảo Giác Mù”-  Đặng Thơ Thơ thực hiện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)