- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Vũ trụ học * sơn mái hiên ở tầng trên

 

Vũ Trụ Học

Lúc bẩy tuổi
(Tính tuổi thường thôi,
Quá baby để tính năm ánh sáng.)
Tôi mới biết:
Trên mặt phẳng quỹ đạo, gần
Những đường cong, giữa mông
Mênh vách tối, phải hết sức
Cẩn thận.
Tốt nhất, giữ đúng vị trí của mình;
Kiên nhẫn xuôi theo chu kỳ vận hành tự nhiên. Vì có lần
Lên vài phân, nhích qua phải
Vài phân, vòng tròn trục
Dọc xoay chưa tới một vòng, xuống
Vài phân, mà suýt văng

   Khỏi

Quỹ    đạo            vợ chồng.

 

Sơn Mái Hiên Ở Tầng Trên

Ở độ cao của mái nhà
Đứng thẳng trên dàn giáo
Không bám tay vịn
Một tay cầm cọ
Một tay cầm sơn
Đầu ngẩng 90 độ lên trời
Miệng hơi mở
Trong khi Ở Trển
Không hỏi
Lấy từng hơi thở một
Cũng nguệch ngoạc vài nét.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm