Trang chính » Biên Khảo, Chuyên Đề, Ngày 30 tháng Tư, Phỏng vấn Email bài này

Trần Hữu Dũng: Điểm Danh

Lưu Diệu Vân: Dù muốn dù không, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng biến cố 30 tháng Tư đã tạo nên những ranh giới vô hình: ranh giới thời gian giữa văn chương trước và sau 1975, cũng như ranh giới không gian trong và ngoài nước. Theo ý riêng của tác giả, biến cố này đã (và đang) đem lại những ràng buộc hay tháo gỡ nào trên nền văn học Việt Nam. Và nếu không có biến cố này, văn phong/đề tài/ý thức trong sáng tác của tác giả sẽ khác với bây giờ không, và nếu có, khác như thế nào?

Biến cố 30/4 tác động lên mỗi người như nỗi ám ảnh không rời, lúc đó tôi đang học năm thứ nhất, ngành nông nghiệp trường ĐH Cần Thơ. Tự mỗi tác giả đối diện với vận mệnh khắc nghiệt đất nước và có những bước rẽ số phận khác nhau… Đây là bài thơ ghi lại tâm trạng ấy:

Điểm Danh

Cơn nắng đổ lửa ngày 30 tháng 4
Cùng nhành bông phượng đỏ lập lòe sân trường
Như ngòi dây bộc phá cháy chậm suốt 41 năm
Như đôi mắt thôi miên vô hình nhìn tôi thấu suốt
Nỗi ám ảnh day dứt không rời

Tối nay nhìn con thằn lằn chắc lưỡi trên vách
Nhủ thầm bao đớn đau, hạnh phúc trôi qua
Quê hương không ngớt những hồi còi báo động
Tôi tự điểm danh
Và trả lời: – Có mặt.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)