- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đời vẽ chi con ngựa hồng?

        “Đời vẽ ta tên mục đồng
        rồi vẽ thêm con ngựa hồng”
        – TCS

ta vẽ thêm vào ria với mão
rồi ngồi mà khóc long đong

vẽ thanh roi cày thành kiếm sắc
dắt người bỏ ruộng sang sông
tráng sĩ hề
nhất khứ bất phục phản
xương máu tràn lan những cánh đồng

không chỉ riêng ta đau đời
không chỉ riêng ta một thời
người lính hai miền nam bắc
cánh đồng xương trắng cùng phơi

đời vẽ chi em má hồng
đời vẽ chi con ngựa hồng

 
31.3.2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị