- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

chờ nhìn quê hương thối hoắc

“Nơi đây tôi chờ
Nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ
Mẹ cũng ngồi chờ”

chờ bốn mười năm ly tán
anh lính chết với đạn quân Tàu không ai dám nhắc
chờ nhìn quê hương thối hoắc

“Anh lính ngồi chờ
Trên đồi hoang vu
Người tù ngồi chờ
Bóng tối mịt mù”

chờ bốn mươi năm
kẻ bắc ngồi chờ bên Tàu chống lưng
người nam ngồi trông bên Tây đỡ đít

“Chờ khô nước mắt
Chờ đá reo ca”

chờ bốn mươi năm
đất nước có thêm một đám trẻ thơ không nhà

“Chờ tiếng kèn đưa về đây những đàn con
Chờ tim người không còn nuôi những hờn căm”

chờ
đù má chờ đã bốn mươi năm

“Chờ lúa thơm lên dưới những bàn tay dân mình
Chờ lòng yêu thương đất nước quyết đi xây thanh bình”

chờ
ừ thì không những chờ
cô gái cởi truồng giữ đất
không có lúa thơm
mà bị đánh dập cửa mình

lạy ông Ông Trịnh Công Sơn
lạy giấc mơ ấm ớ

bốn mươi năm rồi
bốn mươi năm nào nữa
để mẹ tôi lại chờ

“Chờ trống dồn tin mừng khắp phố làng ta
Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do”

 

 

* Chữ trong các ngoặc đơn là ca từ của Trịnh Công Sơn.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị