Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Trở về, căn bản / Back, to the Basics

 

Trở về, căn bản

Những ngọn đồi đã tháo lui
cuộc chiến dai dẳng hao mòn cũng vậy
Mi giữ trong lòng tay
thứ còn lại
nghe ngóng một dấu hiệu
điều mắt thấy có thể phỉnh lừa
đất vậy, khô
một cảm giác cát sỏi  ôm gọn, của một hòn đá
không thể giấu che những mặt cong, sự mềm mại, êm ả vô hại
nhưng rồi thì ở phía đầu mũi, một khía sắc
một dụng cụ, một chữ
P, Paleo, …
chỉ chừng ấy
phần còn lại giấu mặt
chúng chạy chơi trốn tìm gọn ghẽ trong chiếc hộp
”Hộp” như họ đã gọi, họ có thể giúp mi để xuống, yên nghỉ
Một đảo mây nổi
đã ở đó với mi nhiều ngày
Mưa tới từ hướng Bắc, đánh ran từng trận, những trận mưa thời khoản hạn định
Tôi còn nợ quý vị bao nhiêu?
Chiếc mái rò rỉ nước, chiếc bếp dầu
những bộ tộc lau trắng, chiếc lông cánh của một loài chim không rõ
Những tiếng hát ca đang thoát ra
từ phía sau những bia đá không tên tuổi
những vồng rễ nổi, những bụi dây bìm, những chim chóc, vô hình. Những cánh chim khi đêm tối tới
những chuyển động dưới tầng sâu khiến chúng hóa khổng lồ
Paleothic / Cổ đại
chữ ấy, nó trở lại
Kích thước não bộ của con người
thay đổi ra sao theo dòng tiến hóa
Một luận án, nhưng mi đã quá trễ
(nó đã quá trễ cho mi)
Một thỏi than chì vậy
viết xuống bất cứ cái gì
một tên gọi
một tên gọi hiện ra
ngay tức thời.

 

Back, to the Basics

The hills have receded
so was the attrition war
You hold in cup of hands
what remains
listening to a sign
the visuals may betray
soil then, gritty
a flinty snuggling feel of a rock
can’t hide curves, smoothness, fine and harmless so
but then near the tip, a sharp edge
a tool, a word
P, Paleo, …
only that much
the rest of the word is hiding
hide-and-seek neatly in a box
‘Box’ as they said, they could help you to put down, rest
An island of white cumulus
that have been with you for days
Rains come from the North side, pattering, in installments
How much did I still owe?
Leaking roof and kerosene stove
tribes of rusty reeds, a feather of an unknown bird
Songs are coming out
behind unmarked stoneheads
protruding roots, vines, birds, invisible. Birds when nights fall
chthonic shifts make them giant
Paleolithic
that word, it comes back
How the size of human brain
changes over course of evolution
A thesis, but you were too late
(it’s too late for you)
A piece of graphite will do
write any thing down
a name then
one that first comes
to mind.

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)