- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ngợi ca

khi tôi buộc chữ
viết về
những người đàn bà bụng bự
những người đàn bà vú nhão
thì thế kỷ đang điên rồ

sự sinh sôi nẩy nở
người ta gọi
như nấm mọc trong mưa
không có ai khước từ
khả năng sinh dục

những ác quỷ trồi lên
từ địa ngục
từng bú mớm dòng sữa
từ từng ngày lớn lên
trong máu người đàn bà

từ những bàn tay nhỏ xinh xa xưa
từ những trái tim nho nhỏ xa xưa

oxy thổi chúng to lên
để những hắc ám bám vào số phận
chúng làm mình nổ tung

chữ hôm nay
viết về những bà mẹ vú nhão
thế thôi.

 
8.3.16

bài đã đăng của Âu Thị Phục An