- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiểu khúc tháng Giêng

           Xuân Bính Thân (2016)

 

“TÚT” LẠI MÙA XUÂN

Sắp lại bầu trời
xếp lại những vì sao
buộc lại những nỗi buồn
gội giặt lại tháng ngày
cho tình yêu thư thả bước vào xuân.

 

NĂM MỚI DI CƯ

Rồi mai mốt đây
cúp trăng chưa đã
họ còn mở cổng thu cả phí trời nữa cơ

Làm thế nào để anh sống với em đây
chơi [với] nhau cũng chán
không khí thì đặc dần

Nhột nhạt!
ngột ngạt!

Em à
năm mới
chúng mình di cư
để các ông các bà nhà vua ở lại trên ngai ôm nhau sướng đứ đừ.

 

MƯA CHỮ

Trời đổ cơn mưa chữ
chữ trút xuống va vập
mù mịt một tương lai
cả thế hệ sướt mướt
áo không đủ che thân.

bài đã đăng của Đinh Phương