- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mai về, chim đâu đất đậu

 

 

 

những ậm ừ, riu ríu lui về
tư thế con mồi mắc bẫy
các nhún nhẩy lên bờ kè
tai mọi người không thoát ý răn đe
ậm ừ. thao túng bờ kè

nỗi sợ hình thành hăm he
chẳng lẽ mùa đông
mà nhè tái tê bắc phong vọng
ụp trùm rét run điều ngoại ý
phân ly

không chuyên thời cuộc, biết gì
luồng thông tin bảo. hồ nghi
trắng ra, ai chịu để yên, sự thật
ai chịu để yên mất đất
sao mà đòi, chỗ mất lương tri

độ nọ, chim xa chốn vô nghì
nay về lại
đất nào chỗ đứng, đi
đất nào quê cũ một khi
thuộc người

19/01/2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung