- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đông Ki Sốt trên đèo Long Mỹ

 

 

 

người lính mang gươm lao vào cố sử
cọc nhọn vót chờ Bạch Đằng giang
ta vẫn yêu với tình yêu năm cũ
em vẫn yêu
mà ngủ với chồng

đi qua bể dâu cười khản giọng
buổi giang hồ
áo rách với tình không
vỗ bụng sắn khoai hát hề tráng sĩ
ta còn đây
đâu rồi giai nhân

lối quen dỗ dành chân ngựa mỏi
em cười ngồi xổm giữa đường gươm
chí lớn hát hoài môi cũng nhạt
hành ca đêm lạnh chỉ nghe buồn

tưới chén rượu suông vào đất máu
nghe hồn cây cỏ đã vùi say
gió bấc đang cơn
chừng quỷ lộng
chén rượu pha thêm chén thuốc rầy

sương giá vây quanh rừng Long Mỹ
nhắn cùng bằng hữu có cùng say
ta ngẫm chừng ta già hơn đá
mà cuộc rong rêu có mấy ngày

tay vẫy vào không buồn như gió
chân đà bắt rễ đã thành cây
con chữ mượn từ mây thái cổ
mà vẽ hình nhau buồn như mây

 
29.2.2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị